Etiquetas » ONE OK ROCK

Day 3 [ of 30 ]

3: What’s your favourite song?

Câu này khó vãi =))))

Right now it’s a tie between Kemuri and Karasu.

Until next time!!

Day 2 [ of 30 ]

2: Which member do you like best?

Kanki Tomoya :3

Đây là một trong số những ảnh mình thấy là dễ thương nhất của hắn =)) mais 12 palavras

Day 1 [ of 30 ]

1: Since when do you know OOR?

Mới biết đến OOR vào đầu năm nay. Cũng được tầm 4 tháng. Mình là một đứa chóng chán, mang tâm lý sợ hãi khi bắt đầu thích một cái gì đó, vì biết chắc kiểu gì về sau cũng hết thích, nhanh hay chậm còn tùy. mais 313 palavras

ONE OK ROCK 30 Days Challenge

Courtesy of: http://raiseyourvoice88.tumblr.com/post/7338047385

Day 01 – Since when do you know OOR?

Day 02 – Which member do you like best?

Day 03- Your favourite song. mais 228 palavras

Music - One Ok Rock

One Ok Rock is probably one of the most popular Japanese rock bands out there right now. They’ve been gaining a lot of attention over the past few years not only in Japan but also across the world. mais 415 palavras

Culture

Youtuber One Day

No, it isn’t mean I making videos and upload it on youtube. Tho I really want it honestly but I don’t have camera with a so-so quality so, yeah, I have to wait another years to come to be a youtuber. mais 241 palavras

My Fangirl Side